DHI-XVR5208AN-4KL H.264 8路全方位錄影機五合一XVR 大華dahua-昌運科技有限公司
亞洲建材網

DHI-XVR5208AN-4KL H.264 8路全方位錄影機五合一XVR 大華dahua

DHI-XVR5208AN-4KL H.264 8路全方位錄影機五合一XVR 大華dahua-昌運科技有限公司

DHI-XVR5208AN-4KL H.264 8路全方位錄影機五合一XVR 大華dahua-昌運科技有限公司

DHI-XVR5208AN-4KL H.264 8路全方位錄影機五合一XVR 大華dahua產品說明

 • DHI-XVR5208AN-4KL H.264 8路全方位錄影機五合一XVR 大華dahua
 • 大華dahua
 • DHI-XVR5208AN-4KL
 • -智能 H.264+ / H.264 雙流影像壓縮
  -智慧搜尋、人臉偵測、絆線入侵、區域入侵、遺留/遺失物
  -支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
  -最多支援 12 路網路攝影機,每路最高可支援 800 萬畫素
  -最高 48Mbps 接入頻寬
  -可裝置 2 個硬碟,容量最大可達 8TB
  -手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)
 • 07-3454445 (高雄市)
 • 246

DHI-XVR5208AN-4KL H.264 8路全方位錄影機五合一XVR 大華dahua產品介紹,昌運科技有限公司

DHI-XVR5208AN-4KL H.264 8路全方位錄影機五合一XVR 大華dahua,DHI-XVR5208AN-4KL H.264 8路全方位錄影機五合一XVR 大華dahua產品介紹,昌運科技有限公司產品編號95263,型號:DHI-XVR5208AN-4KL,高雄DHI-XVR5208AN-4KL H.264 8路全方位錄影機五合一XVR 大華dahua廠商