KA-KS120 L 工作台左延伸架/配件建材說明飛速妥貿易有限公司
亞洲建材網

KA-KS120 L 工作台左延伸架/配件

KA-KS120 L 工作台左延伸架/配件-飛速妥貿易有限公司

KA-KS120 L 工作台左延伸架/配件-飛速妥貿易有限公司

KA-KS120 L 工作台左延伸架/配件產品說明

  • KA-KS120 L 工作台左延伸架/配件
  • FESTOOL
  • z KA-KS 120 L
  • 左右兩邊總長度達1280-2070毫米,切割長度在380-2300毫米。
  • 04-8726697 (彰化縣)
  • 2595

KA-KS120 L 工作台左延伸架/配件產品介紹,飛速妥貿易有限公司

KA-KS120 L 工作台左延伸架/配件,KA-KS120 L 工作台左延伸架/配件產品介紹,飛速妥貿易有限公司產品編號40494,型號:z KA-KS 120 L,彰化KA-KS120 L 工作台左延伸架/配件廠商