FRK85 窗戶安裝夾具/裝配夾/木柄/夾具/工具建材說明飛速妥貿易有限公司
亞洲建材網

FRK85 窗戶安裝夾具/裝配夾/木柄/夾具/工具

FRK85 窗戶安裝夾具/裝配夾/木柄/夾具/工具-飛速妥貿易有限公司

FRK85 窗戶安裝夾具/裝配夾/木柄/夾具/工具-飛速妥貿易有限公司

FRK85 窗戶安裝夾具/裝配夾/木柄/夾具/工具產品說明

 • FRK85 窗戶安裝夾具/裝配夾/木柄/夾具/工具
 • BESSEY
 • FRK 85
 • 品名:FRK 85
  可調範圍:30 mm
  框架厚度:40-85 mm
  重量:0.42 kg
 • *提供快速精確矯正及窗戶框架固定。
 • 04-8726697 (彰化縣)
 • 2566

FRK85 窗戶安裝夾具/裝配夾/木柄/夾具/工具產品介紹,飛速妥貿易有限公司

FRK85 窗戶安裝夾具/裝配夾/木柄/夾具/工具,FRK85 窗戶安裝夾具/裝配夾/木柄/夾具/工具產品介紹,飛速妥貿易有限公司產品編號40888,型號:FRK 85,彰化FRK85 窗戶安裝夾具/裝配夾/木柄/夾具/工具廠商