D38-S 5/8圓管小把手(15公分,雙支/組)產品介紹
亞洲建材網

D38-S 5/8圓管小把手(15公分,雙支/組)

D38-S 5/8圓管小把手(15公分,雙支/組)-賢欣企業有限公司

D38-S 5/8圓管小把手(15公分,雙支/組)產品說明

  • D38-S 5/8圓管小把手(15公分,雙支/組)
  • D38-S 5/8"圓管小把手(15公分,雙支/組)
  • D38-S 5/8"圓管小把手(15公分,雙支/組)
  • 07-7023556-22 (高雄市)
  • 341

賢欣企業有限公司-D38-S 5/8圓管小把手(15公分,雙支/組)產品介紹

服務項目

D38-S 5/8圓管小把手(15公分,雙支/組),賢欣企業有限公司,D38-S 5/8圓管小把手(15公分,雙支/組)產品建材介紹,編號71119,型號:D38-S 5/8"圓管小把手(15公分,雙支/組),高雄D38-S 5/8圓管小把手(15公分,雙支/組)廠商